Page 14 - Broschyr 2014

Dra streck till rätt ord - Dra en linje til rett ord
Fisker - Fiskar
Paddlar kanot - paddler kano
Rider häst - rir hest
Spelar musik - Spiller musikk
Fargelegg når du er klar - Färglägg när du är klar
VAD GÖR DE? HVA GJØR DE?
FINN ORDEN
STUBBEFOLKET
GRÄNSLAND
KUL
VANDRE
NATUR
GØY
SVERIGE
NORGE
FISK
HEJ
HALLO
LIV
A V R F U B E C K I T N O J R S R E V Å
V R I I B Y N O L R N V S A I L N P A R
G U I S T U B B E F O L K E T I P E N I
H I B K J E T J Ö T R V N A C K O V D N
A V T B R A T L T H G A O S R O G T R A
L I V U T S G Ø Y O E T E A S H R D E S
L Ö N A S O A R A E U S V R T L Ä R A T
O Y A T L T V E L R H Y D L A G N O E R
I B T O A R H D E S L K U L E S S T H V
A R U E L S D S L V S R E F T F L R L A
P T R A R S V E R I G E F H T S A S H L
S N D R T A S A D H E R L T R O N Y T S
O K H E J H E T V A O T A L E B D H E R
B O R H N I P R Ø X T U R N R I N Å S R
14